Προπτυχιακά Μαθήματα στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

    • Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις

 

    • Βιομηχανικές Σχέσεις

 

  • Οικονομική των Επιχειρήσεων

 


Μεταπτυχιακά Μαθήματα στα ΜΠΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (MBA πλήρους φοίτησης, MBA μερικής φοίτησης, Διοίκησης Υπηρεσιών πλήρους φοίτησης (MSM), Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (HRM), καθώς και στο ΜΠΣ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (MBA πλήρους φοίτησης)

 

    • Βιομηχανικές Σχέσεις

 

  • Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις
Κύλιση στην Αρχή