• Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σεπτέμβριος 2000 – Αύγουστος 2002 & Σεπτέμβριος 2013 – Σήμερα)
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σεπτέμβριος 2009 – 2013)

Κύλιση στην Αρχή