Μπλάτσος Ιωάννης:

   • "Μελέτη των Πολιτικών και Δυνάμεων που συντελούν στην αλλαγή των δομών των οργανισμών και ο ρόλος των ελίτ στελεχών σε αυτή την διαδικασία". (απονομή τίτλου: 2016)

 

Καπουτσής Ηλίας:

       • "Justice and Politics at the Workplace: Their Role in Determining Individual and Organizational Outcomes” (απονομή τίτλου: 2009)

 

Πιτταούλης Δημήτριος:

       • "Negotiation Styles, Control & Performance: The role of decision making and political skills" (απονομήτίτλου: 2009)

 

Κωνσταντακόπουλου Δήμητρα:

        • "Προσδιορισμός των Πηγών Αναποτελεσματικότητας στο οικονομικό τμήμα των Επιχειρήσεων" (απονομή τίτλου: 2007)

 

Πολυχρονίου Παναγιώτης:

        • "Το τμήμα πωλήσεων ως πεδίο συγκρούσεων στις επιχειρήσεις: Προσδιοριστικοί παράγοντες, μετρήσεις συγκρούσεων, στρατηγικές" (απονομή τίτλου: 2003)

 

Κύλιση στην Αρχή