Σεμινάρια στους οργανισμούς (ΕΕΔΕ, ΕΛΚΕΠΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΚΟΕ, ΔΕΗ, SIEMENS - NIXDORF, KODAK, ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΛΟΥ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΗΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ, ΕΟΤ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ, ΧΡΩΤΕΧ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΔΕΠΑ, APIVITA, ΕΛΤΑ κλπ.)

  • Μάρτιος – Μάιος 1980: Ειδικός σύμβουλος για επιλογή προσωπικού σε θυγατρική της Volkswagen στο Βερολίνο.
  • Νοέμβριος 1973 - Αύγουστος 1975: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο της Τυβίγγης.
  • Μάιος 1970 – Μάιος 1971: Λογιστήριο της "Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε."
Κύλιση στην Αρχή