• Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ” με τίτλο “Understanding and Managing the Process of Initiating Negotiations; the Role of Power, Personality and Stereotypes”.  
 •      [2012-2013 | Φορέας χρηματοδότησης ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ].
 • Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Κατάρτισης «DiplomaInNegotiations».
 • Διευθυντής Εργαστηρίου Βιομηχανικών Σχέσεων και Διαπραγματεύσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών μερικής φοίτησης.
 • Υπεύθυνος διοργάνωσης διεθνούςσυνεδρίου (Industrial Relations Europe Conference - IREC 2007 μετίτλο: "New Europe - New Challenges: The changing contours of Industrial Relations". Αθήνα, 26-28 Ιουλίου
 • Υπεύθυνοςδιοργάνωσηςδιεθνούςσυνεδρίου (Consequences and Implications for the National States and the EU". Αθήνα, 12-14 Ιουλίου
 • Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «ΠΕΝΕΔ 2003», με τίτλο «Πολιτικοί στόχοι και αποτελεσματικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων».
 • Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση».
 • Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ», με τίτλο «Οι επιδράσεις από την εφαρμογή της 5ης οδηγίας της ΕΕ και στρατηγικές προσαρμογής της Ελλάδας».
 • Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό έργο «Ηράκλειτος» με τίτλο «Πηγές αναποτελεσματικότητας στα χρηματοοικονομικά τμήματα των επιχειρήσεων».
 • Οργάνωση του 8ου Παγκόσμιου Συνεδρίουτης InternationalConferenceOnAdvancesinManagement 11-14 Ιουλίου 2001 στο Ο.Π.Α.
 • Τακτικός Σύμβουλος Σπουδών στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α.) στο αντικείμενο: Διευθυντική - Επιχειρησιακή Έρευνα και Τεχνολογία από το 2003 έως το 2005.
Κύλιση στην Αρχή