• Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαπραγματευτών.
  • Διεθνής Ένωση Βιομηχανικών Σχέσεων (International Industrial Relations Associations).
  • Διεθνής Ένωση Διοικητικής Συγκρούσεων (International Association for Conflict Management).
  • Ένωση (Γερμανών) Καθηγητών της Οικονομικής Επιχειρήσεων (Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft).
Κύλιση στην Αρχή